IL Kvernbit

Steinars Minnefond

Steinars Minnefond

Steinar Grønhaug fikk aldri oppleve sin egen 60 årsdag - han døde natten før. Steinars kamp mot kreft de siste 18 måneder var tøffe, men han hadde en livsvilje som var sjelden og han så det positive i det håpløse. Steinar var unik.

Steinar brukte store deler av sin tid for at de unge i Meland skulle få et godt aktivitetstilbud. Steinars engasjement og innsats i IL Kvernbit er kjent langt utover kommunegrensene. På årsmøte 2007 ble Steinar utnevnt til æresmedlem i idrettslaget.

Stiftelsen Meland Aktiv, som eier og driver idretts- og kulturhallen på Fossemyra, har også hatt mye glede av Steinars innsats for ungdommen. Han var selve drivkraften i kioskdriften og tok et tak når og hvor det trengtes. Steinar var aldri vanskelig å be – stort sett kom han deg i forkjøpet med tilbud om å hjelpe.

I overensstemmelse med Steinars familie er det opprettet et minnefond i Steinars navn. Minnefondets formål er å dele ut en årlig pris til en person som gjennom sitt engasjement og sin dugnadsinnsats, til det beste for brukere av Meland Aktiv og idrettsanlegget på Fossemyra, har bidratt til positiv utvikling i lokalsamfunnet. Leder i Stiftelsen Meland Aktiv, leder i IL Kvernbit og Steinars datter, Målfrid Grønhaug, vil årlig vurdere verdige kandidater. På den måten vil Steinars aktive innsats og uvurderlige ildsjelsånd leve videre i lokalmiljøet.

Renteinntektene fra minnefondet skal utgjøre den årlige prisen.

Ønsker du å bidra til Steinars minnefond eller har du gode kandidater til hvem som skal få penger fra fondet? Ta kontakt!

Minnefondets kontonummer: 3632.55.58673

Adresse: Steinars Minnefond, IL Kvernbit, Fosseskarvegen 4, 5918 Frekhaug

Disse er tildelt Steinars Minnefond:

2009: Lars Jøssang.

2010: Alf Flatøy

2011: Olav Tore Fosse

2012: Åge Hylleseth

2013: Stein Ove Haugen

2014: Atle Bergseth

2015: Sissel H. Breivik

2016: Bjørn Tore Hesjedal

2017: Bente og Truls Corneliussen


Steinar GrønhaugSteinar Grønhaug fikk aldri oppleve sin egen 60 årsdag - han døde natten før. Steinars kamp mot kreft de siste 18 måneder var tøffe, men han hadde en livsvilje som var sjelden og han så det positive i det håpløse. Steinar var unik.

 

Steinar brukte store deler av sin tid for at de unge i Meland skulle få et godt aktivitetstilbud.  Steinars engasjement og innsats i IL Kvernbit er kjent langt utover kommunegrensene. På årsmøte 2007 ble Steinar utnevnt til æresmedlem i idrettslaget.

 

Stiftelsen Meland Aktiv, som eier og driver idretts- og kulturhallen på Fossemyra, har også hatt mye glede av Steinars innsats for ungdommen. Han var selve drivkraften i kioskdriften og tok et tak når og hvor det trengtes. Steinar var aldri vanskelig å be – stort sett kom han deg i forkjøpet med tilbud om å hjelpe.

 

I overensstemmelse med Steinars familie er det opprettet et minnefond i Steinars navn. Minnefondets formål er å dele ut en årlig pris til en person som gjennom sitt engasjement og sin dugnadsinnsats, til det beste for brukere av Meland Aktiv og idrettsanlegget på Fossemyra, har bidratt til positiv utvikling i lokalsamfunnet. Leder i Stiftelsen Meland Aktiv, leder i IL Kvernbit og Steinars datter, Målfrid Grønhaug, vil årlig vurdere verdige kandidater. På den måten vil Steinars aktive innsats og uvurderlige ildsjelsånd leve videre i lokalmiljøet.

 

Renteinntektene fra minnefondet skal utgjøre den årlige prisen.

 

Ønsker du å bidra til Steinars minnefond eller har du gode kandidater til hvem som skal få penger fra fondet? Ta kontakt!

 

Minnefondets kontonummer: 3632.55.58673

Adresse: Steinars Minnefond, IL Kvernbit, Fosseskarvegen 4, 5918 Frekhaug

 

Disse er tildelt Steinars Minnefond:

2009: Lars Jøssang.

2010: Alf Flatøy

2011: Olav Tore Fosse

2012: Åge Hylleseth

2013: Stein Ove Haugen

2014: Atle Bergseth

2015: Sissel H. Breivik

2016: Bjørn Tore Hesjedal

2017: Bente og Truls Corneliussen

Offisiell hjemmeside for Kvernbit IL

Fosseskarvegen 4, 5918 Frekhaug

leder@kvernbit.no

Tlf: 56 17 55 50

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift